Loading...

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

วิธีเพราะไก่ปราบพม่า

วิธีเพาะไก่ปราบพม่าความใฝ่ฝันของนักชนไก่ปัจจุบันคือต้องการไก่ปราบพม่าเพราะยุคนี้เรียกว่ายุคพม่าครองเมืองโดยแท้แนวทางที่ผมใช้ในการเพาะไก่ปราบพม่าเท่าที่ทำมาแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการใช้ไก่สายเลือดหลัก 5 สายพัฒนาผสมกันครับซึ่งมีสายเลือดหลักที่สำคัญคือ ไก่ตราด ไก่พนัส ไก่ป่าก๋อยไก่ไซ่ง่อน ซึ่งเราอาจจะผสมสามสายหรือ3สายหรือสี่สายก็ได้แต่ขั้นต่ำต้อง 3 สายครับสำคัญต้องใช้ ป่าก๋อย พนัสและตราดเป็นสายหลักสามารถทำได้ดังนั้ร่น F1 พนัสร้อยตราดร้อย ง่อนร้อย ก๋อยร้อย ผสมกันได้ลูก 50F2 ใช้แม่ก๋อย100 ผสมลูกF1พนัสตราด50 แบบนี้จะใช้ได้แล้วครับ เปอร์เซ็นใช้ได้ 60% หรือนำพ่อง่อนตราด50% F1 ที่เชิงดีตีเจ็บผสมแม่ก๋อยร้อยแบบนี้จะใช้ได้ประมาณ30%F3ใช้แม่ก๋อย100 ผสมกับพ่อรุ่นF2 ลูกจะใช้ได้80% F4นำลูก F3 ไปผสมกับพ่อตราดหรือพนัสจัด ๆ ลูกใช้ได้ 80% หรือย้อนไปผสมลงเหล่าไลด์บรีดกับพ่อตัวเด่น ๆ ในรุ่น F1 ก็ได้F5 นำลูกรุ่น F4 เป็เหล่าของฟาร์มเพื่อพัฒนาต่อไป เป็นเหล่ากอตัวเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น